logo  Moyra Stava-Morena Stichting
Het aanvraagformulier

Bijdragen kunnen worden aangevraagd met behulp van een aanvraagformulier.
De aanvragen worden tijdens de bestuursvergaderingen, 2 keer per jaar, beoordeeld of ze voldoen aan de door de MSM gestelde doelstellingen.
Dit aanvraagformulier is beschikbaar als MS-Word document dat u hier formulier kunt downloaden.
Dit formulier dient per post opgestuurd te worden met vereiste bijlagen.
Mocht de ruimte voor antwoorden op de gestelde vragen onvoldoende zijn dan kunnen zij ook apart meegestuurd worden.

Wij vragen van u als bijlagen (los, dus niet aan elkaar geniet):De gegevens moeten uiterlijk 17 oktober 2019 ontvangen zijn!


Wij wijzen u erop dat er niet elk jaar een aanvraag wordt gehonoreerd, u kunt zo nodig eens in de twee jaar een aanvraag bij ons indienen.
Voor projecten die nog geen wettelijke goedkeuring hebben of nog niet volledig gefinancierd zijn wordt alleen een toezegging gedaan onder voorbehoud van volledige financiering en vergunning, deze toezegging geldt gedurende de periode van twee jaar, daarna vervalt de toezegging en zal indien gewenst een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden.


home